GGz Centraal - Locatie Westeinde

Op locatie Westeinde kunnen volwassenen en ouderen terecht voor ambulante en deeltijdbehandeling. Ook is de crisisdienst van de regio Veluwe & Veluwe Vallei hier gevestigd.

Ambulante behandeling
Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Als u medicatie nodig hebt, schrijft een arts dit voor. Soms is het zinvol om de partner bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt alleen als dat nodig is én uitsluitend na overleg met u. Een behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Tijdens zo'n gesprek wordt besproken of de behandeling kan worden afgerond of dat er nog een andere behandeling nodig is.

Deeltijdbehandeling
Deeltijdbehandeling is een iets intensievere vorm van behandeling dan ambulante behandeling en vindt voornamelijk plaats in groepsverband. Een groep bestaat uit ongeveer acht mensen die een aantal dagen of dagdelen per week bij elkaar komen onder begeleiding van een hulpverlener. Het voordeel van een groep is dat je van elkaar kan leren en met elkaar kan oefenen. Naast de behandeling van psychische klachten kunnen ook bepaalde vaardigheden worden geleerd. Mensen die na een opname nog vervolgbehandeling nodig hebben, kunnen ook voor deeltijdbehandeling in aanmerking komen.

Crisisdienst
Voor cliënten met acute psychische nood bevindt zich op deze locatie de 24 uurs crisisdienst.

Psychiatrie & verslaving
Psychiatrie & verslaving biedt zorg aan mensen met verslavingsproblemen, eventueel in combinatie met een andere psychiatrische aandoening. Bij psychiatrie & verslaving kunnen mensen, in de leeftijd 18 tot 65 jaar, terecht die problemen hebben met alcohol, drugs, slaap- of kalmeringsmiddelen of gokken. Op deze locatie biedt GGz Centraal poliklinische behandelingen. Een poliklinische behandeling is gericht op het veranderen van de levensstijl, om grip te krijgen en te houden in de huidige situatie. Net als bij behandelingen voor andere psychische problemen wordt ook een verslaving behandeld met vormen van gesprekstherapie en medicatie. Daarnaast worden doelstellingen ook op een praktische manier aangepakt, waarbij de behandelaar een ondersteunende rol heeft. De methoden van deze behandelingen zijn wetenschappelijk onderzocht en zijn toepasbaar op verschillende soorten behandelingen voor dubbele diagnose problematiek.

Algemeen
GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Zij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden.

GGz Centraal biedt zorg zo dicht mogelijk bij de patiënten aan. Het werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. GGz Centraal streeft naar lokaal herkenbare en toegankelijke zorg en biedt deze aan binnen behandelprogramma's.

Lees meer op de website

Lees meer
Doelgroep
psychische problemen
Leeftijd
18 jaar en ouder
Gecontracteerd door gemeente(n)
Harderwijk
Bezoekadres Westeinde 27
3844DD Harderwijk
Telefoon
Nummer 1 0341 462300
Poli psychiatrie & verslaving 0341 566700
Website www.ggzcentraal.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door